Hur organisationer är organiserade

Av Christina Hultman

Kjell Lindström är grundaren av Noden trender och har en bakgrund som forskare och personalutvecklare. Tillsammans med Magnus Dalsvall har han skrivit ”Bortom tankefällan” som är en debatt- och idébok om organisation, ledarskap och trender. Hur ser det ut i dagens organisationer och hur har vi hamnat här?

Kjell LindströmOrganisationsideal kommer och går och varje tid har sitt alternativ som anses vara den ideala organisationsformen. Hur är det, vilken organisationsform är det som gäller i dagens företag? Är det en mer hierarkisk eller en platt organisation?

Det är betydligt mer komplext än så, förklarar Kjell. Dagens företag har en blandning av flera olika organisationsformer som linje-stab, projekt, process-lean och matrisorganisationen. Dessutom finns det de övriga nätverken, IT och standardiseringar; och parallellt pågår det även projektomorganisationer, vilket komplicerar bilden ytterligare.

Ett problem med denna komplexa blandning av organisationsformer är att det kräver ett nytt och annorlunda tankesätt. Men i stället är det ett alltför stort systemfokus, samt fokus på IT och budget. Medarbetarnas utgångspunkt däremot är en organisation baserad på en enkel hierarki. Därför finns det en obalans inom företagen. Synen på olika sidor av företaget är inte i fas.
– När det gäller synen på medarbetare och deras roll så använder man fortfarande 70- och 80-talets verktyg på dagens problem, förklarar Kjell.

Om man ska göra en förenklad jämförelse skulle man kunna säga att ledningen och medarbetarna arbetar efter olika världsbilder: Medarbetarna utifrån den gamla synen på organisationen – som om jorden vore platt – medan ledningen utgår ifrån att jorden är rund. Och medarbetarna lämnas i mångt och mycket i sticket.

Alltmer administration
En orsak till denna skevhet är att chefens roll och uppgifter har förändrats mycket. Merparten av arbetstiden idag går åt till administration, kontroll och möten. Mötestiden kan utgöra så mycket som 50-60% av tiden. Det innebär att det finns väldigt lite tid för ledarskap. Ledarskapet får komma i andra hand och cheferna är otillgängliga, förtydligar Kjell.

Vilka branscher är det som är drabbade?
– Det här gäller alla branscher, och ju större företag är desto värre är det.

Denna brist på tid för ledarskap är ingenting som behandlas inom ledarskapsutvecklingen, fortsätter Kjell. Ledarskapsutbildningarna har inte hängt med i utvecklingen. De ideal som gäller där är fortfarande de som Jan Carlzon på SAS introducerade och gjorde succé med på 80-talet. Jan Carlzon skrev boken Riv pyramiderna om SAS:s platta organisation, medarbetarsyn och kundfokus.

På grund av de komplexa organisationerna och att det finns många olika sorters chefer, samt att ledningen inte vet vad som försiggår, blir kontrollbehovet stort. Inhyrda konsulter från andra organisationer ökar kontrollbehovet ytterligare. Dessa kontrollorienterade företag strävar mot ett väloljat maskineri, och där utgör människan och den mänskliga faktorn snarare ett hot mot ordningen.

Utöver den förändrade chefsrollen är problemet även att ledningen har otillräckliga kunskaper om det arbete som utförs; vilket inte är så konstigt då medarbetarna har för lite tillgång till sin chef. De många kontrollfunktioner begränsar handlingsutrymmet och gör organisationen mer statisk. Man utbildas inte heller i samarbete med andra organisationer. Kjell fortsätter:
Ett annat problem är att medarbetarnas behov av organisationskunskaper underskattas av ledningen.

Lean är ett sådant exempel, som hade kunnat underlätta för medarbetare. Lean är en utvecklingsstrategi och ett begreppspaket för att beskriva organisationer och arbetsmetoder. För att kunna beskriva och förstå sin omvärld behöver man adekvata begrepp, det vill säga ett funktionellt ordförråd. Utan begrepp kan omvärlden te sig mer slumpmässig och obegriplig.

Möjligheterna finns
Ytterligare en svårighet är att organisationerna befinner sig i en omvärld där förändringstakten är hög och ständigt ökar. Kjell menar att man som medarbetare ändå måste försöka ta tillvara de möjligheter som trots allt ges. Möten med andra människor och organisationers företagskulturer kan vara en god grund för kreativitet och innovationer. Jämför med historiens upptäcktsresande och de nydaningar som deras möten med främmande kulturer gav. Det vill säga lära sig av andra, försöka betrakta sitt arbete ur ett nytt perspektiv och vara öppen för alternativa lösningar.

Avslutningsvis, utöver att se möjligheterna, hur kan en medarbetare hantera sin situation i dessa komplexa och svåröverskådliga organisationer?
– För det första, lär dig grundläggande organisationsteori. Tro inte att chefer och organisationer är rationella, och ha inte för höga förväntningar på din chef. Samt sist men inte minst, ta dig aktivt tid för reflektion och eftertanke, avslutar Kjell. 

Gästkrönikör

Allt om Företagande bjuder regelbundet in gästkrönikörer som delar med sig av sin kunskap.

Gästkrönikör has 220 posts and counting. See all posts by Gästkrönikör

En reaktion till “Hur organisationer är organiserade

  • 2017/09/26 kl. 18:23
    Permalink

    Vad skulle du säga att SAS har för organisationsmodell idag och hur skulle du beskriva den? /Kalle

    Svar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.