Politik och eget företagande – del 2

Jag skrev ett brev till de nio största politiska partierna i Sverige;

Hej

Jag heter Dennis Ariton och skriver för webtidningen Allt Om Företagande, och jag skulle vilja ställa fem snabba frågor till er för att samla material för en artikelserie.

Jag kommer att ställa samma frågor till alla Svenska partier som har representanter i Riksdagen eller i Europaparlamentet.

Frågorna lyder som följer;

1·  Vill ni att det ska bli lättare eller borde det vara svårare att starta ett eget företag idag?
2·  Är dagens bolagsformer tillräckliga?
3·  Är det bra att egenföretagare har andra sjukregler än anställda?
4·  Vill ni göra det enklare för kvinnliga egenföretagare att vara mammalediga och vid behov vårda sina sjuka barn?
5·  Om man får rätt till Starta-Eget-bidrag, borde man då enligt er också få träffa en mentor som hjälper till med försäkringar och andra regelverk som AF saknar kapacitet för?

 

med vänlig hälsning
Dennis Ariton
www.alltomforetagande.se

 

Valet av frågor och hur de formulerats har sitt ursprung i det faktum att medborgare alltför ofta stöter på utmaningar i sina kontakter med vissa myndigheter.

 

Folkpartiet var som sagt snabbast med att svara;

1. Det är rent formellt lätt att starta ett företag idag. Men Sverige behöver fler företag och därför måste regelverket kring företagande bli lättare. Även beskattning av företag måste reformeras. Det är mot den bakgrunden som Regeringen reformerat de s.k 3:12 reglerna och även sänkt bolagsskatten.

2. Ja det är det.

3. Folkpartiet strävar efter att sjukreglerna för företagare ska göras mer lika de som gäller för de som är anställda. Regeringen har genomfört en del förändringar men mer måste göras.

4. Som vi har varit inne på i svaret på fråga 3 så måste socialförsäkringarna rent allmänt göras mer lika för företagare och anställda. som en del av detta bör det därför vara lättare för alla egenföretagare såväl kvinnor som män att vara föräldralediga eller vårda sjuka barn.

5. Det ska vara lätt att starta ett företag och vi har inget emot att man kan få en mentor som hjälper en med försäkringar och andra regelverk.

 

Sverigedemokraterna studsade runt mitt mail internt tills det landade hos någon som kunde svara på mina frågor.

1. Nuvarande regler vad avser just att starta företag är vi i stora drag nöjda med. Vår inriktning ligger snarare på att driva företagen och skapa lönsamhet, där vi har kraftfulla förslag om avdrag för sociala avgifter samt reformerat sjuklöneansvar, bland mycket annat.

2. I princip, ja.

3. Bra är det förmodligen inte, men sannolikt oundvikligt. Det kan finnas anledning att se över systemet dock.

4. Vi har inga konkreta förslag i sådan riktning som fokuserar uteslutande på kvinnliga egenföretagare. Däremot höjer vi såväl föräldrapenningen som graviditetspenningen, så att det blir lättare för samtliga mammor att vara hemma med sina barn, både under och efter graviditeten.

5. Inte nödvändigtvis genom det offentligas, det vill säga skattebetalarnas, försorg. Däremot har starta eget-bidraget varit tämligen framgångsrikt enligt exempelvis Riksrevisionen, så själva satsningen vill vi utöka från 6 till 9 månader samt att man ska kunna söka det från 20 års ålder, vilket vi också budgeterar för.

 

Kristdemokraterna svarade mer ingående och välkomnade mig att höra av mig ifall jag behövde ytterligare information;

1. Företagandet är en grundförutsättning för ökad tillväxt och välfärd. Vi vill underlätta för företag och entreprenörer. Det ska vara lätt att etablera och driva ett företag. Därför anser vi att byråkratin och regelkrånglet måste minska. Vi vill också sänka kostanderna genom att lägre arbetsgivaravgifterna och reducerat sjuklöneansvaret för små företag.

2. Vi har f.n. inga förslag om nya bolagsformer men är inte principiellt emot nya former om bra förslag presenteras.

3. Regeringen har ändrat villkoren och förbättrat sjukförsäkringen för företagare. Nu är den mer lik systemet för anställda samtidigt som den tar hänsyn till företagares och anställdas olika situationer.

4. Ja, kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att delta i arbetslivet oavsett om man är anställd eller driver eget företag. Vi värnar familjerna och vill ha en mer flexibel föräldrarförsäkring som ger familjerna större valfrihet. På så sätt vill vi underlätta vardagen för föräldrar under småbarnsåren.

5. Det är inget vi driver nu, men det är intressant uppslag som kan vara intressant att titta närmare på. Ett första steg är att öka Arbetsförmedlingens samverkan med företagsinkubatorer, myndigheter och lokala näringsorganisationer och nyföretagarcentrum som redan idag erbjuder stöd för nya företag.

 

 

Socialdemokraternas medborgarkontakt imponerade inte;

Hej Dennis

Tack för ditt mejl.
Vi får be dig att ta kontakt med ansvarig pressekreterare för Näringsutskottet för att få svar på dina frågor.
Du hittar kontaktuppgiter på vår hemsida.
www.socialdemokraterna.se/Kontakt/Presskontakter

Jag mailade, och jag tolkar det uteblivna svaret som ’ingen kommentar’.

 

Sent omsider inkommer även Vänsterpartiet med ett svar, och en ursäkt för den sena återkopplingen;

1. Generellt är det lätt att starta företag i Sverige. Utmaningarna finns i att skaffa kapital, speciellt för kvinnor, och att ha koll på lagstiftning och regelverk som styr företagande.

2. Det kan finnas behov av att de över bolagsformerna, bl.a. för idella föreningar.

3 och 4. vill jag svara på följande sätt: Personer som driver eget företag med godkänd F-skatt (enskild firma eller handelsbolag) ska ha samma rätt till socialförsäkringssystemet som anställd. Den koppling som idag finns mellan nettointäkten i ett företag och utbetald socialförsäkringsersättning fungerar inte. Ett sätt att lösa den frågan är att Försäkringskassan fastställer sjukpenninggrundande inkomst som motsvarande lönen för anställd i motsvarande yrke (under uppbyggnads skedet)

5. svaret är ja och det förekommer också i många fall där kommunen driver företagsutveckling och nyföretagande.

 

Personligen blev jag väldigt glad av att läsa det sista svaret då det visst finns mentorers expertis och vana att tillgå. Som ett exempel på detta erbjuder Nyföretagarcentrum gratis mentorskap för nyföretagare.
www.nyforetagarcentrum.com/Startsida/Mentor_Eget_Foretag/

 

 

Del 1 finns här www.alltomforetagande.se/politik-och-eget-foretagande-del-1/

 

Den här krönikan ingår i vår artikelserie om företagandets utmaningar. Övriga artiklar/krönikor i serien hittar du här.

 

Dennis Ariton

Dennis är coach och diplomerad NLP Master Practitioner och Timeline Practitioner och driver Ariton Förlag och Ariton Resource Consulting tillsammans med Petra. Alla människor, personligheter, reaktioner och relationer är unika och alla har något att lära ut. Alla människor har en positiv intention, och agerar och reagerar utifrån sin egen karta av verkligheten, inte verkligheten. Alla människor har alla resurser de behöver, även de som inte själva ser eller upplever det. Mötet med människan, att jobba i miljöer där jag alltid träffar många människor, har alltid varit det centrala i mina yrkesval eftersom de största och framför allt mest givande lärdomarna ligger i mötet med andra människor.

Dennis Ariton has 6 posts and counting. See all posts by Dennis Ariton

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.