Politik och eget företagande – del 3

Jag bestämde mig för att även få EUs syn på saken

Inspirerad av nyligen publicerade artiklar om nyföretagande och småföretagens betydelse för Sverige och Europa så bestämde jag mig för att försöka ställa samma frågor till EU.
Att EU skulle befinna sig långt ifrån medborgarna är en seglivad myt jag gärna hjälper till att slå hål på, då det finns mängder med lättillgänglig information att få på flera olika språk, och EU är enligt min erfarenhet betydligt lättare att nå än våra lokala politiska partier.

Jag fick en kort pratstund med Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Stockholm, och ställde samma frågor igen.

1·  Vill ni att det ska bli lättare eller borde det vara svårare att starta ett eget företag idag?

Svar;
Det är självklart att det borde vara lätt att starta företag. Det finns idag 21 miljoner små och medelstora företag inom EU och i dessa skapas 4 miljoner nya jobb varje år vilket betyder att vi bygger en stor del av vår välfärd på små och medelstora företag. Men det finns praktiska problem, och en attitydförändring när det gäller nyföretagande. 40 till 45% vill kunna starta eget företag, vilket är en minskning, troligen till följd av den ekonomiska krisen och oro för sin ekonomiska framtid då det ofta är ett större chanstagande och innebär mer jobb än att vara anställd.

Vi vill stödja kvinnor att bli egna företagare. 52% av EUs invånare är kvinnor men endast en tredjedel av de nya företagen startas av kvinnor. I invandrargrupper är andelen nyföretagare större, och det är ett väldigt bra sätt att komma in i ett nytt samhälle.

EU-kommissionen vill att det ska vara så lätt som möjligt att starta företag och driver bland annat program för unga företagare, och det finns även ett europeiskt nätverk för kvinnligt företagande och för kvinnliga mentorer.

Vi måste också ge folk rätten att misslyckas med sitt företagande. 50% av nystartade företag försvinner inom fem år, och 96% av dessa går under av naturliga orsaker utan något fuffens eller oegentligheter, och ändå är lagstiftningen uppbyggd på ett sätt som misstänkliggör den som går i konkurs.

Det som är intressant är att egenföretagare som en gång gått igenom en konkurs har en betydligt högre sannolikhet att lyckas med nästa företag. Har man gått i konkurs en gång så har man misslyckats, och det är ett synsätt vi behöver ändra på. Man ska ge människor rätten att kunna gå i konkurs, och det måste vara ok att misslyckas. En som misslyckats är en person som försökt, och som ska ges en chans att försöka en gång till.

Vi behöver förenkla regelverket, tillgången till kapital, utbildning och småföretagaranpassa EUs direktiv och nationell lagstiftning.

2·  Är dagens bolagsformer tillräckliga?

Svar;
De Europeiska bolagsformerna skiljer sig något medlemsländer emellan men upplevs inte som något hinder och är därför inte något som EU har för avsikt att förändra eller harmonisera.

3·  Är det bra att egenföretagare har andra sjukregler än anställda?

4·  Vill ni göra det enklare för kvinnliga egenföretagare att vara mammalediga och vid behov vårda sina sjuka barn?

Svar;
Dessa frågor är av mer inrikespolitisk natur och EU har inga tankar på att lagstifta inom dessa områden. Att vara egenföretagare är ett val och ett förhållningssätt, och som egenföretagare är man i princip alltid i tjänst, men det är viktigt att medlemsländerna underlättar för egna företagare.

5·  Om man får rätt till Starta-Eget-bidrag, borde man då enligt er också få träffa en mentor som hjälper till med försäkringar och andra regelverk som AF saknar kapacitet för?

Svar;
EU har flera nätverk för att stödja eget företagande och extra insatser görs för att stödja kvinnor, unga, invandrargrupper och äldre med sitt nyföretagande.

 

Pierre Schellekens avslutar vår pratstund med några väl valda ord.

Den inre marknaden är till en väldigt stor hjälp för små och medelstora företag inom Europa, och när vi väl är på väg ut ur krisen – vilket vi kanske är redan nu – så är det i dessa företag de nya jobben kommer att finnas.

 

Del 1 finns här www.alltomforetagande.se/politik-och-eget-foretagande-del-1/

Del 2 finns här www.alltomforetagande.se/politik-och-eget-foretagande-del-2/

Dennis Ariton

Dennis är coach och diplomerad NLP Master Practitioner och Timeline Practitioner och driver Ariton Förlag och Ariton Resource Consulting tillsammans med Petra. Alla människor, personligheter, reaktioner och relationer är unika och alla har något att lära ut. Alla människor har en positiv intention, och agerar och reagerar utifrån sin egen karta av verkligheten, inte verkligheten. Alla människor har alla resurser de behöver, även de som inte själva ser eller upplever det. Mötet med människan, att jobba i miljöer där jag alltid träffar många människor, har alltid varit det centrala i mina yrkesval eftersom de största och framför allt mest givande lärdomarna ligger i mötet med andra människor.

Dennis Ariton has 6 posts and counting. See all posts by Dennis Ariton

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.