Varför ska man som företagare ge sig in i en offentlig upphandling?

Av Nina Jansdotter

tomas eliassonDe offentliga upphandlingarna utgör en stor del av den svenska ekonomin. Totalt sett i Sverige uppgår de offentliga inköpen till cirka 500 – 600 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 20 % av Sveriges BNP. Marknaden är alltså ofta betydande för företag som väljer att delta i offentliga upphandlingar genom att lämna anbud när det allmänna går ut och handlar, säger advokat Tomas Eliasson, upphandlingsspecialist på advokatfirman Delphi i Malmö.

En offentlig upphandling är köp som görs av stat, kommun, landsting eller offentliga företag. Det gäller såväl köp av varor som tjänster. Den första lagen som reglerar hur sådana köp skall gå till började gälla 1994 och fick namnet Lagen om offentlig upphandling (LOU). Dessförinnan fanns det liknande regler dels i en statlig upphandlings-förordning och dels i kommunala upphandlingsreglementen.
– Den stora skillnaden är att genom LOU har leverantörer dels möjlighet att överklaga upphandlingsbeslut  i domstol och dels möjlighet till skadestånd om upphandlingen inte har gått rätt till. De tidigare reglerna var ganska tandlösa, menar Tomas Eliasson.

 Hur kommer det sig att många företagare tycker att detta är krångligt?
– Upphandlingarna kan bli hur komplicerade som helst men det behöver inte vara så. Ofta komplicerar de upphandlade myndigheterna mer än vad som är nödvändigt. Visserligen kan upphandlingar vara ganska komplexa med många parametrar att ta hänsyn till.

Det som upphandlas kan naturligtvis å ena sidan vara både omfattande och komplicerat fortsätter Tomas Eliasson, till exempel när det gäller upphandlingar av stora byggentreprenader typ Öresundsbron eller stora ramavtal. Å andra sidan är de flesta upphandlingarna av mindre omfattning och behöver därför oftast inte vara särskilt komplicerade.
– Men även om det rör en komplicerad tjänst eller vara kan man förenkla på väldigt många olika sätt. Det är också ett val som upphandlarna gör. De kan välja att göra upphandlingen enklare och kanske avstå från en del detaljerade krav mot att det blir enklare att förstå och förmodligen därmed också minska risken för överklaganden.

De vanligaste misstagen
De vanligaste misstagen för nya anbudsgivare är att de inte är tillräckligt noggranna och glömmer exempelvis att skicka med bilagor, att underteckna eller att kryssa i rutorna rätt menar Tomas Eliasson.  Det kan också vara att de chansar och försöker tänja på kraven och hoppas att deras anbud ändå skall godtas.
– Det är extra viktigt vid upphandlingar att man är noggrann och kontrollerar allt innan anbudet skickas in. Låt gärna någon annan gå igenom anbudet en extra gång innan det skickas iväg och allra helst av en advokat eller annan upphandlingsexpert.

En ökande marknad
Marknaden kommer att öka i takt med att samhällsekonomin ökar. Det lönar alltså enligt honom att lära sig hantverket att delta i offentliga upphandlingar och därigenom få möjlighet att sälja varor och tjänster till det allmänna som svarar för en stor del av samhällsekonomin såväl i Sverige som i övriga Europa.
– Det bästa sättet att lära sig är nog att börja med att ge in anbud förslagsvis i en mindre upphandling.

Dessförinnan kan man till exempel begära att få ut några anbud från tidigare offentliga upphandlingar, så att man får lite inspiration och exempel hur man kan skriva ett anbud.
– Man kan också läsa sig till mycket kunskap på Konkurrensverkets eller Kammarkollegiets hemsida som innehåller instruktionsböcker och vägledningar i pdf som man kan ladda ned, avslutar Tomas Eliasson.

Gästkrönikör

Allt om Företagande bjuder regelbundet in gästkrönikörer som delar med sig av sin kunskap.

Gästkrönikör has 226 posts and counting. See all posts by Gästkrönikör

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.